Här är några förenklade sätt som bör hjälpa till att lösa ett problem med dolda medicinska fel.

Du kan inte gå fel med detta Windows-fixverktyg. Om du har problem klickar du bara på den så kommer dina problem att lösas.

Latenta misslyckanden (eller latenta tillstånd), å andra sidan, refererar direkt till observerade mindre misslyckanden i organisation eller form som bidrog till problemen som gjorde att de kunde förvärra dessa patienters tillstånd. Biverkningar (d.v.s. skada som härrör från kontrollerad behandling) förknippade med fördelarna med droger.

Få fart på din dator på några minuter

Körs din dator långsamt och trögt? Är du orolig för att förlora dina viktiga filer och data? Då behöver du inte leta längre än till Reimage � den ultimata lösningen för att fixa alla dina Windows-relaterade problem. Denna kraftfulla programvara kommer att reparera vanliga fel, skydda ditt system från katastrofer och optimera din dator för maximal prestanda. Så vänta inte längre � ladda ner Reimage idag och njut av en smidig, snabb och bekymmersfri datorupplevelse!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och välj ditt språk
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen

 • Omständigheterna “aktiva” och “latenta” i förhållande till fel myntades av Reason. Latenta misslyckanden (eller latenta tillstånd) hänvisar till mindre uppenbara misslyckanden i affärsverksamhet och/eller design som bidragit till sannolikheten för misslyckande eller tillåtit konsumenter – skada patienter. Även om de aktiva misstagen av den faktiska biverkningen förmodligen kommer att vara långa. Tiden var ett nytt bra programmeringsfel för IV-pumpen, skulle det förmodligen finnas ett dolt fel eftersom någon slags anläggning använder flera ovanliga typer av infusionspumpar, vilket ökar sannolikheten för kanalfel . Sålunda är latenta förhållanden bokstavligen “väntande olyckor som förmodligen kommer att inträffa.” Latenta buggar hänvisas ibland till som enkla buggar och ser upp till många hälsovårdsapplikationer exakt datorer påverkar personen som människor “håller” kniven. Å andra sidan hänvisar aktiva misslyckanden faktiskt till komplikationer vid varje steg, eller till en viss andel av personalen och vårdavdelningen i direkt kontakt med patienter.

  Herr Grissinger, hedersledamot i redaktionen, chef för programfelrapportering vid hela Safe Treatment Institute i Horsham, Pennsylvania. (www.ismp.org).

  Närhelst Institute for Safe Medical Practice (ISMP) hjälper vårdgivare såväl som orsaksanalyser eller genomför sina egna undersökningar av en olycklig sammankomst, upptäcker vi oundvikligen många obehagliga begravda brister (se sidofältet), som är en riktig tagg i ögat. aktuell situation. Liksom dominobrickor, som kräver perfekt konjunktion innan en linje kan bli nick, måste dolda floppar också vara på ett avslappnat sätt anpassade för en stark händelse för att se till att du går obemärkt förbi. Den fruktansvärda kopplingen mellan simvastatin och ketokonazol som idag skadade en patient kan vara ett nytt bra exempel på de perfekta placeringsrelaterade latenta felen och den roll som är förknippad med denna värdefulla anpassning i biverkningar. När man läser detaljerna angående problemet, notera hur drogchattar kunde ha undvikits eller lärt sig allt om vid många tillfällen under den tekniska behandlingen av en patient, var allt inte för ett antal hemliga fel som kunde hämtas under vad som säger experter. vilket vanligtvis nästan såg ut som en konspirationsteori mot patienter och nuvarande vårdgivare.

  Extern fil som innehåller fallstudie, representation, etc.Objektnamn: PTJ4001010f1.jpg

  Dolda fel

  Vad är det faktiska latenta felexemplet?

  Latenta misslyckanden är små uppenbara organisations- eller designfel som i slutändan bidrar till aktiva kollisioner (1). Avsaknaden av en datorspelautomat mellan det automatiska instrumentet och den exakta LIS är utan tvekan en fallstudie av ditt eget latenta fel som är viktigast för många (aktiva) datatillgänglighetsfel.

  latent fel medicinsk

  Latenta glidningar är mindre uppenbara fel i specifik design av system, miljöer eller företagsenheter, som ofta förblir dolda tills de bidrar till fel eller allokerar fel för att förbli oupptäckta och skada patienter. Medan ett grundläggande misstag (mänskligt fel) som felaktig programmering i en infusionspump kan ha en effektiv uppenbar orsak till resultatet på grund av en händelse, sorteras ett latent fel som mindre uppenbart. mer rättvist. Därför är dolda fel “olyckor som avslöjas i vingarna.”

  Vad bör vara ett latent fel?

  Dolda besvikelser kommer från dem vars aktiviteter ligger långt från arbetsaktiviteter i form av tid och utrymme, såsom designers, beslutsföretag och chefer. Latenta misslyckanden är nära alltid typiska fel i sjukvårdsmyndigheternas system och tillämpas säkert (design, implementering eller alternativ övervakning).

  Oönskade incidenter inträffar ofta när en blandning relaterad till latenta defekter är perfekt inriktad, till exempel är alla hål i flera snitt staplade bakom schweizisk ost, vilket gör att du kan defekter nå patienter. Schweizisk distribution av mejeriprodukter av parmesan, föreslagen av patientsäkerhetscoachen James Reason, föreslår ett system som kan vara likvärdigt med en hög med skivor schweizisk ost; Varje skiva representerar sin egen del kopplad till systemet, vilket skyddar mot fel. Ett hål i en skiva eller särdrag av ost kan bara orsaka när man använder ett lager, men genom de efterföljande större lagren blockeras felet när hålen upptäcks vara felaktiga. För att en oönskad reaktion ska inträffa måste hålen matcha perfekt så att defekten avtar genom många lager av hela systemet.

  Beskrivning av läkemedelsinteraktion

  En åldrande patient med flera tillstånd, inklusive prostatacancer, började kontinuerligt simvastatin 80 mg i munnen för att sänka höga kolesterolnivåer. Efter en nyligen kontaktad onkologisk klinik ges ketokonazol till personens onkolog för att behandla hans vana. Simvastatin 80 mg är en exceptionell dos för uppåtgående patienter, men denna patient verkar ha tolererat dosen av dessa läkemedel utan biverkningar, vanligtvis helt bra tills ketokonazol måste sättas igång.

  Vad är ett aktivt fel i vården?

  Aktiva fel är allt som förändras mellan människor, men också en del av den större strukturen vid deras kontaktpunkt. Aktiva misstag har visat sig göras av personer på sidlinjen, som läkare och lpns. Till exempel är kirurgi för det onda ögat eller amputation av ett skadat mänskligt ben klassiska exempel som hänför sig till användningen av en elementinsekt.

  Ketokonazol används off-label som en utmärkt androgensynteshämmare för behandling relaterad till prostatacancer; Men den gemensamma insolvensen av ketokonazol och simvastatin ökar nivån av simvastatin avsevärt. Detta gör att patienter löper en högre risk att utveckla rabdomyolys, ett tillstånd i och benmusklerna bryts ner för att inte tala om myoglobin och andra produkter släpps ut i blodomloppet, vilket kan leda till akuta njurproblem. Ketokonazol hämmar CYP 350 3A4-leverenzymer som är ansvariga för HMG-CoA-reduktas, en hämmare relaterad till simvastatinmetabolism.

  Beskrivning av dolda fel

  latent olycksfallsmedicin

  När ett förskrivet ketokonazol förs in på nytt i en patients elektroniska kraftjournal, var det inte bara en varning för läkemedelsinteraktioner. Receptet verkade sedan levereras till apoteket från patientens bostadsort. När apotekaren matade in receptet direkt i datorn dök en (allvarlig) läkemedelskopplingsvarning upp över skärmen, baserat på apoteket. Apotekaren utförde inte besöka läkaren eftersom min man traditionellt sett hade observerat hos andra sina patienter att vissa redan existerande läkemedel involverade överallt interaktioner med nyförskrivna piller slutade med att behandlingen avbröts av den behandlande läkaren. Istället fyller det recept och placerade försiktigt en lapp i fickan som erbjuder behandlingsplanen som påminner honom om att framgångsrikt konfrontera patienten om den föreslagna läkaren instruerade patienten att sluta ta simvastatin.

  Denna säkra och säkra programvara kan hjälpa till att skydda din dator från fel, samtidigt som den åtgärdar eventuella problem som uppstår på den.

  I Have A Hidden Problem With A Medical Error
  의학적 오류 중에 숨겨진 문제가 있습니다
  Tenho Uma Tarefa Difícil Oculta Com Um Erro Médico
  Tengo Un Problema Encubierto Con Un Error Médico
  Ich Habe Eine Versteckte Gefahr Mit Einem Medizinischen Fehler
  Ik Bewaar Een Verborgen Probleem Met De Beste Medische Fout
  Ho Riscontrato Un Problema Nascosto Con Un Errore Del Medico
  Wyświetlam Ukryty Problem Z Rzeczywistym Błędem Medycznym
  У меня скрытая проблема, у кого ошибка врача
  J’ai Un Problème Caché à Cause D’une Erreur Médicale